Werkwijze

 

In een eerste kennismakingsgesprek vertel ik u de basisprincipes van onze samenwerking en krijgt u een indruk van wat u kunt verwachten. We onderzoeken globaal het ‘probleem’ waar u mee zit en we kijken of het tussen ons klikt. Dat laatste is heel belangrijk, want vertrouwen is de essentiële basis voor een succesvolle samenwerking.

 

Als we besluiten samen het traject in te gaan, spreken we het voorlopige aantal vervolgbijeenkomsten en het tarief af en leggen dat in een overeenkomst vast. Ook nemen we de ‘spelregels’ van het proces door. Sommige mensen zijn met één gesprek al geholpen, maar in de regel zijn zes à tien bijeenkomsten van elk ongeveer 1,5 uur voldoende om zelfstandig verder te gaan. Als u behoefte heeft aan meer bijeenkomsten kan dat; u als cliënt staat altijd centraal. Als u meer gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan help ik u met verwijzing naar een op het betreffende gebied deskundige collega.

 

Naast de gesprekken werk ik onder andere met de volgende methoden:

Dossier

Het dossier is bedoeld om de kernpunten van de gesprekken te noteren en de voortgang te evalueren. Ik gebruik het alleen om mij voor te bereiden op ons volgende gesprek. Na de laatste bijeenkomst wordt uw persoonlijk dossier na uw schriftelijke verzoek binnen een jaar vernietigd.

 

Geheimhouding

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Alleen na gezamenlijk overleg en met uw toestemming kan contact worden opgenomen met derden, bij voorbeeld met uw huisarts. Van de geheimhouding zal alleen worden afgeweken wanneer wettelijke bepalingen mij daartoe dwingen.

Klachten

Ik ben lid van de Stichting Counselling in Wageningen en ik sta ingeschreven in de verwijsbestanden van Gcoach en van het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR) in Amersfoort. Ik ben gehouden aan de door hun opgestelde ethische beroepscodes. De klachtenregelingen van deze organisaties zijn van toepassing; deze zijn openbaar en voor een ieder toegankelijk.

ACOS Counselling - Coaching - Communicatie   Kapelweg 18   1906 EB Limmen  T: 072-5053955  F: 072-5053160  E: info@acos-ccc.nl

Disclaimer & Algemene voorwaarden