Biografisch werken

 

Het schrijven van uw persoonlijke geschiedenis kan ondersteunend zijn in het counselling- of coachingsproces. Elk mens maakt in zijn leven dingen mee die een stempel kunnen drukken op het persoonlijk functioneren. Bewust gedrag is herkenbaar en daarmee makkelijker te veranderen. Onbewuste zaken kunnen echter een grote - negatieve - rol spelen, waar u wellicht dagelijks bij het werk of in privé-situaties last van ondervindt.

 

In veel families zijn steeds terugkomende thema's en patronen te vinden. Door het schrijven van uw biografie, uw levensloop, kunnen deze zichtbaar gemaakt worden en ontstaat er inzicht in waar u in het leven regelmatig tegenaan loopt. Gebeurtenissen en verlangens in het verleden én het heden worden op deze manier herkenbaar en kunnen erkend worden. Zo wordt uw persoonlijke levensverhaal een krachtig middel in het verwerkingsproces en ontstaat een nieuwe uitgangssituatie voor verandering.

Doelen kunnen zijn:

  • zicht krijgen op steeds terugkerende thema's en patronen
  • contact maken met het kind van vroeger
  • bewustwording en loslaten van invloeden uit het verleden
  • kwaliteiten en valkuilen naar boven halen
  • de levensloop in een ander perspectief zien

Genogram

Het tekenen van de familiestamboom, het genogram, kan een hulpmiddel zijn bij het schrijven van de biografie, maar kan ook bij de 'gewone' gesprekken veel duidelijk maken. In de schematische weergave van het familiesysteem over (minimaal) drie generaties, worden onderlinge relaties in kaart gebracht. Specifieke gebeurtenissen worden besproken en we kijken hoe deze invloed hebben op het heden.

 

Het tekenen van de stamboom en het schrijven van de biografie kunnen ook onderdeel zijn van het systemisch werken, waarin specifiek gezocht wordt naar verstrikkingen binnen het familiesysteem.

ACOS Counselling - Coaching - Communicatie   Kapelweg 18   1906 EB Limmen  T: 072-5053955  F: 072-5053160  E: info@acos-ccc.nl

Disclaimer & Algemene voorwaarden